The Swedish Parliament

The Swedish Parliament (Riksdag) represents the people of Sweden. The Riksdag building is located on Helgeandsholmen island in central Stockholm and was inaugurated in 1905. The 349 members meet in what is called the Chamber

The Swedish Parliament

In Swedish parliamentary democracy, all power proceeds from the people. Parliament represents the people and the government answers to parliament. Parliament has the legislative power and the government holds executive power. The 349 members of the Riksdag are elected every four years.

Regeringsgatan

Electric waste management

STORE

null

Regeringsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Menu