Health care in Sweden

Most health care in Sweden is provided at health centres, but patients are also referred to larger hospitals with specialised doctors and nurses

Health care in Sweden

Health care providers belong to one of Sweden’s most common occupations. The largest employee group consists of assistant nurses working with home care and at retirement homes. It is also a profession that is dominated by women.

Regeringsgatan

Health care in Sweden

STORE

null

Regeringsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Helena Wahlman/imagebank.sweden.se

Menu